Pågående projekt

På Bomvägen 3 så bygger vi ett nytt klimatsmart och koldioxidneutralt kontor på ca 1800 kvm i 3 plan, som är bra både för miljön och
människorna som ska vistas i det. Bravida kommer att hyra plan 1 och 2 och  inflyttning är 2022-06-01

Parrallellt med kontorsbygget så bygger vi på Bomvägen 5 ett nytt modernt däcklager
för Vianor som kommer att vara inflyttningsklart 2021-09-01.


© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.