Vi löser ditt företags hela lokal- och markytebehov
Umeå Logistikpark är ett fastighetsbolag som har Industri och logistiklokaler huvudsakligen ligger fastigheterna inom stadsdelen Västerslätt i Umeå Kommun.
Den uthyrningsbara lokalytan är på ca 86 000 kvm, markytan är på ca 176 000 kvm. Umeå Logistikpark har alltsedan starten haft huvudkontor i Umeå.
Umeå Logistikpark är en del av en Koncern som även omfattar bl.a. Hörnefors Företagspark.
Fastighetens namn: Motståndet 1
Adress Kontaktvägen 1
Total area Uthyrningbara lokaler ca 7700 m²
Total area Mark 53 667 m²
Fastighetens namn: Motståndet 1
Adress: Kontaktvägen 3
Total area Uthyrningbara lokaler ca 1963 m²
Total area Mark 23 257 m²

Fastighetens namn: Motståndet 1
Adress: Kontaktvägen 5
Total area Uthyrningbara lokaler ca 2223 m²
Total area Mark 23 257 m²

Fastighetens namn: Motståndet 3
Adress: Kontaktvägen 7
Total area Uthyrningbara lokaler ca 2974 m²
Total area Mark 10 000 m²

Fastighetens namn: Katoden 1
Adress: Förrådsvägen 22 / Kontaktvägen 9
Total area Uthyrningbara lokaler ca 2496 m²
Total area Mark 4 806 m²

Fastighetens namn: Anoden 1
Adress: Förrådsvägen 20 / Strömvägen 10
Total area Uthyrningbara lokaler ca 3135 m²
Total area Mark 9 643 m²

Fastighetens namn: Motståndet 3
Adress: Strömvägen 8
Total area Uthyrningbara lokaler ca 6414 m²
Total area Mark 15 000 m²

Fastighetens namn: Konsumenten 2
Adress: Rälsvägen 7
Total area Uthyrningbara lokaler ca 19 936 m²
Total area Mark 38 885 m²

Fastighetens namn: Ventilen 2 & 3
Adress: Bomvägen 5
Total area Uthyrningbara lokaler ca 2500 m²
Total area Mark 11 576 m²
(Bilder på planerat kontors bygge finns under
lediga lokaler)
 
© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.