Skip to main content

Vi löser ditt företags hela lokal- och markytebehov

Umeå Logistikpark är ett familjeägt fastighetsbolag som finns inom en koncern. Koncernen tillhandahåller lokaler för lagerlätt industri samt även handelsfastigheter och bostäder. Vårat fokus är fastigheter inom Umeå Kommun varav en stor del är lokaliserat inom stadsdelen Västerslätt i Umeå Kommun. Koncern har mer än 100 000 kvm uthyrningsbara lokaler samt utvändiga uppställnings- och lagerytor på mer än 200 000 kvm. Andra bolag i koncernen är Hörnefors Företagspark samt Edlund Fastigheter.

Fastighetens namn: Motståndet 1
Adress Kontaktvägen 1
Total area Uthyrningbara lokaler ca 7700 m²
Total area Mark 53 667 m²
Fastighetens namn: Motståndet 1
Adress: Kontaktvägen 3
Total area Uthyrningbara lokaler ca 1963 m²
Total area Mark 23 257 m²

Fastighetens namn: Motståndet 1
Adress: Kontaktvägen 5
Total area Uthyrningbara lokaler ca 2223 m²
Total area Mark 23 257 m²

Fastighetens namn: Motståndet 3
Adress: Kontaktvägen 7
Total area Uthyrningbara lokaler ca 2974 m²
Total area Mark 10 000 m²

Fastighetens namn: Katoden 1
Adress: Förrådsvägen 22 / Kontaktvägen 9
Total area Uthyrningbara lokaler ca 2496 m²
Total area Mark 4 806 m²

Fastighetens namn: Anoden 1
Adress: Förrådsvägen 20 / Strömvägen 10
Total area Uthyrningbara lokaler ca 3135 m²
Total area Mark 9 643 m²

Fastighetens namn: Motståndet 3
Adress: Strömvägen 8
Total area Uthyrningbara lokaler ca 6414 m²
Total area Mark 15 000 m²

Fastighetens namn: Mätaren 11
Adress: Mätarvägen 1
Uthyrningsbar area: 4943 kvm
Total area mark: 21 333 kvm
 

Fastighetens namn: Konsumenten 2
Adress: Rälsvägen 7
Total area Uthyrningbara lokaler ca 21 100 m²
Total area Mark 38 885 m²

Fastighetens namn: Ventilen 2 & 3
Adress: Bomvägen 5
Total area Uthyrningbara lokaler ca 2500 m²
Total area Mark 11 576 m²
Fastighetens namn: Mätaren 15
Adress: Kontaktvägen 14
Total area Uthyrningbara lokaler ca 1886 m²
Total area Mark 9168 m²
 
Fastighetens namn: Grisbacka 2:62
Adress: Spårvägen 23/Industrivägen 34
Total area Uthyrningbara lokaler ca 1760 m²
Total area Mark 9159 m²
 
Fastighetens namn: Spänningen 2
Adress: Förrådsvägen 16A
Total area Uthyrningbara lokaler ca 804 m²
Total area Mark 1960 m²
 
Fastighetens namn: Elementet 2
Adress: Kabelvägen 2
Uthyrningsbar area: 3833 kvm
Total area mark: 12 288 kvm
 
Fastighetens namn: Batteriet 3&6
Adress: Förrådsvägen 27, Spårvägen 30
Uthyrningsbar area: 5700 kvm
Total area mark: 14 030 kvm
Fastighetens namn: Bandsågen 7
Adress: Spinnvägen 8
Uthyrningsbar area: 100 kvm
Total area mark: 4356 kvm