"Vår affärsidé är att tillhandahålla lokaler, mark m.m för att erbjuda företag inom i huvudsak
industri- bygg- och logistikbranschen, kundspecifika lösningar så de kan utvecklas och växa."
//Kenneth

 

Team Edlund Finans vars verksamhet grundades i Umeå 1999 är ett familjeföretag helägt av familjen Edlund. Umeå Logistikpark är ett av dotterbolagen tillsammans med Logistikcenter i Umeå AB och Hörnefors Företagscentrum. I koncernen ingår även tre bolag som har privatbostäder som sin huvudinriktning.

Umeå Logistikpark förvaltar idag ett större industriområde som ligger inom stadsdelen Västerslätt i Umeå. Bolaget består av en uthyrningsbar lokalyta på ca 70 000, samt ca 176 000 kvm markyta. Umeå Logistikpark har sedan starten haft sin ekonomiska förvaltning i Umeå och sitt huvudkontor på Kontaktvägen i Umeå. En av huvudmålsättningarna med området är att skapa ett kluster av olika företag som kompletterar varandra i huvudsak inom transport- entreprenad och logistikbranschen.

© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.