"Vår affärsidé är att tillhandahålla lokaler, mark m.m för att erbjuda företag inom i huvudsak
industri- bygg- och logistikbranschen, kundspecifika lösningar så de kan utvecklas och växa."
//Kenneth
  
 
Team Edlund Finans vars verksamhet grundades i Umeå 1999. Koncernen är ett familjeföretag helägt av familjen Edlund. Umeå Logistikpark är ett av totalt tio dotterbolag.
Av dessa är sex bolag med industri- och logistiklokaler som huvudinriktning samt fyra bolag som har privatbostäder som sin huvudinriktning.
Umeå Logistikpark som är det största dotterbolaget förvaltar idag ett större industriområde (ca 30 000 kvm lokaler och ca 115 000 kvm markyta) som ligger inom stadsdelen Västerslätt i Umeå.
En bärande målsättning med området är att skapa ett kluster av olika företag som kompletterar varandra i huvudsak inom transport- entreprenad och logistikbranschen. Bolaget har sedan starten haft sitt huvudkontor på Kontaktvägen 1 i Umeå.
© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.