Genomförda projekt

2021-01-01.
Utbyggnad för Havator och ACX på Kontaktvägen 1
Med start 2020-06 och inflytt 2021-01-01 så har vi för Havator byggt garage med travers
och förstärkt grundplatta, De har även fått fika- ,omkl.rum och kontor
För ACX har vi byggt 3 st 25 meters lastbilsgarage med oljeavskiljare och maskinstyrda portar.

2020-09-01.
På Kontaktvägen 5 har vi färdigställt 2 200 kvm lager och kontor för företagen InfraNord och ES Hydagent. Inflyttningen påbörjades i september 2020.
Framför denna byggnad så har vi möjlighet att uppföra ytterligare en likvärdig byggnad.

2018-08-01
Nordkåpan flyttade in på Strömvägen 10 den 2018-08-01
Vi ställer iordning industrilokaler på ca 1200 kvm och uteytor på ca 1500 kvm för dem
-De producerar aluminiumkåpor, skarvfria upp till 8m, måttanpassade till alla släpvagnsmärken och modeller på marknaden.
Företaget producerar kåpor till både återförsäljare och privatpersoner i hela Sverige. De utför även montering av kåpor på släp,
monterar tillbehör som rampöppning, bakluckeöppning, lysen i kåpa, lysen invändig kåpa, dekaler, mm.


2018-05-21
Bergnäsets ställningsmontage har att flyttat in hos oss på adresss Strömvägen 10 under sommaren 2018.
Vi ordningsställde en hårdgjord yta på ca 4 000 kvm samt 2 st lagertält, kontor, garage, personalutrymmen på ca 475 kvm.


2017/09/01
Grönlunds trafikskola flyttade in i nyrenoverade kontor.
Under september månad 2017 flyttade Grönlunds trafikskola in hos oss.
De kommer att bedriva körkortsutbildning av lastbilschaufförer.


2017/06/01
Infart Kontaktvägen 7
Vi har förstärkt infarten till Kontaktvägen 7 och samtidigt hårdgört ca 3000 kvm markyta,
Rekab kommer att hyra ca 2000 kvm av ytan för uppställning av byggmaterial, bodar m.m.


2017/05/01
Bilfrakt Bothnia flyttar in i nyrenoverade lokaler 20170501 på Strömvägen 8C
Kontoren tillbyggdes 1998 för Telias Regionledning. De är bygggda med stora fina ljusinsläpp både från tak och via entrepartier.
Komfortkyla är installerad för att ge en god arbetsmiljö sommartid. Bilfrakt Bothnia kommer att hyra ca 800 kvm fr.om 20170501 och i åtta år framåt.


Pålning/Grundförstärkning November 2016 – Maj 2017
I en del av fastigheten på Strömvägen 8 så hade vissa sättningar skett. Anledningen var att tidigare fastighetsägare inte hade pålat vid en tillbyggnad i
fastigheten 1998. Felen var kända när vi köpte in fastigheten 2014, efter ca 2 års utredande och planerande så startade vi ett projekt i november 2016
med att grundförstärka betongplattan. Vi kontrakterade ett företag som hade utrustning att påla invändigt där takhöjden endast var 260 cm.
 
1. Vi borrade ca 75 st borrhål i befintlig betongplattan.
2. I hålen så slogs stålpålar ned meter för meter till i snitt 17 meters djup
3. Toppen på pålarna förankrades med en speciell armeringskonstruktion i befintlig betongplatta.
4. Sen gjöts de 75 betonghålen igen för att sen låta mattläggare och målare fixa ytskikten
 
Resultatet kan ni se i bilderna ovan från Bilfrakts nya lokaler där de hyr från maj 2017.

© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.