Skip to main content
Vår Historia

När vi startade i slutet på 90-talet så investerade vi enbart i bostäder. Tanken var att sköta beståndet på ledig tid med fasta jobb i annan verksamhet och låta fastigheterna kort och gott bli en typ av pensionsförsäkring. Efterhand så växte antalet fastigheter och 2008 på sommaren skulle vi investera i ett större bostadsbestånd. När allt var klart för kontraktsskrivning i slutet av juni -08 fick vi rådet "pausa affären, det är kaos i finansvärlden och det kommer att bli värre”. Bara två månader senare kraschade Lehmann Brothers, just då kändes det tråkigt, men efter fyra månader hade vinden vänt och affären kunde genomföras.
 
Vi hade utöver att investera i bostadsfastigheter gjort några mindre investeringar i industri- och kontorsfastigheter under 2000-talet. 2011 kom en stor lager- och logistikfastighet med en stor andel vakans ut till försäljning. Efter att skakat av oss tanken "det här köper någon större drake" så lade vi ett indikativt bud och efter förhandling kunde vi förvärva det som kom att bli starten på Umeå Logistikpark. Då bestämde vi oss för att på heltid jobba enbart med våra fastigheter och det har vi aldrig ångrat. Efter det har snöbollen rullat många varv och för varje varv blivit bara större och större.
 
För oss har det kommit att bli lite av vår affärsmodell att köpa företrädesvis logistikfastigheter som bestått helt eller delvis av vakanser och sedan fyllt med nya hyresgäster. Med det som inriktning så behöver sägas att vi har haft förmånen att ha banker med flera som trott på oss och vår förmåga.
 
Vi ser framtiden an med stor tillförsikt.