Pågående projekt

2020. Rälsvägen 7, Konsumenten 2
Här planerar vi för att bygga ca 4 000 kvm lagerbyggnad.
Det kommer att bli anpassningbara lokaler för att passa många olika typer av verksamheter
Planerad byggstart sommaren 2020
 
2020-01-01. Kontaktvägen 5, Motståndet 2
Här bygger vi 2 200 kvm lager och kontor för 2 företag. Byggstart januari 2020.
Intill denna byggnad så har vi möjlighet att uppföra ytterligare en likvärdig byggnad.
 
2018-11-14. Kontaktvägen 5, Motståndet 2
Vi tillskapar mer markyta för uppställning

 

2018-10-22. Förrådsvägen 20, Anoden 1
Ett nytt pågående projekt är att vi gör iordning mer mark vid Anoden, och har just avverkat skogen.

 

2017-07-10
2400 kvm tak som varit på parkeringshuset Parketten väntar på att återanvändas

© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.