Pågående projekt

2020 Kontaktvägen 1 Havator
Med start 2020-09 bygger vi garage och personalutrymmen för Havator
Inflyttning beräknas ske 2021-01-01.

2020. Rälsvägen 7, MEDIQ
Vi kommer att bygga ca 2 300 kvm lagerbyggnad.
Byggstart är planerad till 1 september 2020 och inflyttning
sker 1 maj 2021

2020. Kontaktvägen 5, InfraNord och ES Hydagent
Här bygger vi 2 200 kvm lager och kontor för företagen InfraNord och ES Hydagent. Inflyttning sker i september 2020.
Framför denna byggnad så har vi möjlighet att uppföra ytterligare en likvärdig byggnad.

© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.