Skip to main content

Genomförda projekt

Strömvägen 8
Vi är glada att kunna välkomna Assemblin, en välrenommerad teknikinstallatör till Umeå Logistikpark.
De kommer att flytta in i januari 2023, till ca 1700 kvm nyrenoverade kontorslokaler.

Mätarvägen 1
Ett projekt för vår hyresgäst Svevia på Mätarvägen 1 där vi höjt garagetaket och monterat 7 st högre portar samt installerat nya moderna luftvärmare.

Kontaktvägen 1
För E Andersson & Söners åkeri har vi byggt 3 st 25 meters lastbilsgarage med oljeavskiljare och maskinstyrda portar. De har även fått fika- ,omkl.rum och kontor.


Bomvägen 3
På Bomvägen 3 har vi färdigställt ett nytt klimatsmart och koldioxidneutralt kontor på ca 1800 kvm i 3 plan, som är bra både för miljön och
Bravidas personal som ska vistas där. Bravida kommer att hyra hela huset och inflyttning sker 2022-06-01
.

Bomvägen 5
På Bomvägen 5 har vi färdigställt ett nytt modernt däcklager för Vianor som kommer att vara inflyttningsklart 2021-09-01.

Rälsvägen
Mediq betjänar sjukvårdspersonal och patienter med medicintekniska produkter och sjukvårdsprodukter.
Vi har under perioden 2020-06-01 – 2021-05-01 byggt till dem ett modernt lager på ca 2300 kvm.
Lagret har bl.a ett specialanpassat ventilationssystem detta för att säkerställa sjukvårdens sterilkrav”

Kontaktvägen 1
Utbyggnad för Havator och ACX på Kontaktvägen 1
Med start 2020-06 och inflytt 2021-01-01 så har vi för Havator byggt garage med travers
och förstärkt grundplatta, De har även fått fika- ,omkl.rum och kontor
För ACX har vi byggt 3 st 25 meters lastbilsgarage med oljeavskiljare och maskinstyrda portar.

Kontaktvägen 5
På Kontaktvägen 5 har vi färdigställt 2 200 kvm lager och kontor för företagen InfraNord och ES Hydagent. Inflyttningen påbörjades i september 2020.
Framför denna byggnad så har vi möjlighet att uppföra ytterligare en likvärdig byggnad.

2018-05-21
Bergnäsets ställningsmontage har att flyttat in hos oss på adresss Strömvägen 10 under sommaren 2018.
Vi ordningsställde en hårdgjord yta på ca 4 000 kvm samt 2 st lagertält, kontor, garage, personalutrymmen på ca 475 kvm.


Kontaktvägen 7
Vi har förstärkt infarten till Kontaktvägen 7 och samtidigt hårdgört ca 3000 kvm markyta,
Rekab kommer att hyra ca 2000 kvm av ytan för uppställning av byggmaterial, bodar m.m.


Strömvägen 8C
Bilfrakt Bothnia flyttar in i nyrenoverade lokaler 20170501 på Strömvägen 8C
Kontoren tillbyggdes 1998 för Telias Regionledning. De är bygggda med stora fina ljusinsläpp både från tak och via entrepartier.
Komfortkyla är installerad för att ge en god arbetsmiljö sommartid. Bilfrakt Bothnia kommer att hyra ca 800 kvm fr.om 20170501 och i åtta år framåt.


Pålning/Grundförstärkning November 2016 – Maj 2017
I en del av fastigheten på Strömvägen 8 så hade vissa sättningar skett. Anledningen var att tidigare fastighetsägare inte hade pålat vid en tillbyggnad i
fastigheten 1998. Felen var kända när vi köpte in fastigheten 2014, efter ca 2 års utredande och planerande så startade vi ett projekt i november 2016
med att grundförstärka betongplattan. Vi kontrakterade ett företag som hade utrustning att påla invändigt där takhöjden endast var 260 cm.
 
1. Vi borrade ca 75 st borrhål i befintlig betongplattan.
2. I hålen så slogs stålpålar ned meter för meter till i snitt 17 meters djup
3. Toppen på pålarna förankrades med en speciell armeringskonstruktion i befintlig betongplatta.
4. Sen gjöts de 75 betonghålen igen för att sen låta mattläggare och målare fixa ytskikten
 
Resultatet kan ni se i bilderna ovan från Bilfrakts nya lokaler där de hyr från maj 2017.