Våra hyresgäster

Umeå Logistikpark är ett fastighetsbolag med inriktning mot Industri och logistiklokaler och i huvudsak ligger fastigheterna inom stadsdelen Västerslätt i Umeå. Området är på totalt ca 256 000 kvm markyta, uthyrningsbar byggnadsyta är på ca 82 000 kvm. Umeå Logistikpark har sedan starten haft sin ekonomiska förvaltning i Umeå och sitt huvudkontor på Kontaktvägen i Umeå.

Målsättningen med området är att skapa ett kluster av olika företag som kompletterar varandra i huvudsak inom transport- entreprenad och logistikbranschen. Det finns dessutom kompetens inom företaget med lång erfarenhet av arbete inom logistikbranschen.

Under bolagsnamnet Hörnefors företagscentrum finns verksamhetslokaler som ligger i Hörnefors en ort ca 2,5 mil söder om Umeå. Inom det området finns bl.a en industrikaj där finns möjllighet att lägga till med pråm.

Företaget har som affärsidé att vara en långsiktig och förvaltande fastighetsägare, med hög marknadsnärvaro i Umeå med omnejd. 

Umeå Logistikpark är ett dotterbolag till Team Edlund Finans AB vars verksamhet grundades i Umeå 1999. I bolaget har fastighetsförvaltning bedrivits sedan dess. I koncernen ingår även Hörnefors Företagscentrum samt Logistikcenter i Umeå AB.

Med inriktning mot privatbostäder finns A-Golv & Fastigheter AB samt Edlund fastigheter.

 

Noki transport

Robertssons Fjärr

Sandströms allservice