På Industriområdet Västerslätt i Umeå har vi bl.a garage i varierande storlekar, de flesta garage med 4,5 meters porthöjd. Det finns även möjlighet att hyra ljusa och trevliga kontorslokaler i olika storlekar som ligger i en intilliggande byggnad.
100 mbit bredbandsanslutning har vi i alla våra fastigheter. Vi har en kombination med inhägnade markområden för upplag, varma garagelokaler i storlekar 48 kvm och uppåt, lagerlokaler, personalomklädning för både stora så väl som små företag.
Det finns byggbar mark som är tillgänglig, där vi kan skräddarsy lokaler för din verksamhet.
Mark för att användas som upplagsytor finns, där alltifrån ballastmaterial till färdiga komponenter är möjliga att lagra.

 

Lokal med adress Strömvägen 10 / Förrådsvägen 20

I hörnet Strömvägen och Förrådsvägen ligger en lokal om ca 3 100 kvm.
Tidigare hyresgäst har varit ÅLÖ cylinder.
Den består av en verkstadshall/monteringshall på ca 2 500 kvm, där finns fullgod ventilation,
tryckluft, kraftström.Kontor och personalutrymmen finns på ca 400 kvm.
Asfalterade upplagsytor finns på ca 5 - 6 000 kvm Lagertält finns.
Parkeringsplatser finns för ca 50 - 100 personbilar.
Tomten medger även ytterligare nyproduktion av byggnader.

 

 

Lediga lokaler
På Kontaktvägen 7 Västerslätt
Garage / Industrifack 96 kvm med loft
Port 4 x 4 meter
Trinettkök och WC
Loft på ca 20 kvm för fikarum och/eller kontor
Oljeavskiljare
Tre fas ström
Dusch går att installera


 

Höglager/godsterminal
Från 1/9 blir en större lager lokal om ca 1 000 kvm ledig den har egen godskaj och takhöjden är ca 8 meter.
Lokalen är möjlig att hyra i mindre del om ca 300 kvm.


 

Lediga lokaler från september -17
Lokalen är på ca 190 kvm totalt, lämplig för ett företag med 5-25 anställda. Det är ca 1-4 Kontorsplatser,
omklädningsrum, personalutrymmen, bilplatser finns utomhus men även inomhus i garage.
Förrådslokaler finns i intilliggande byggnad.


 

Varm uppställningsplats

Uppställningplats för småbilar budbilar eller liknande.


 

Varmgarage i Umeå som vardera är på 48 kvm

  • Vi har 84 garage av den storleken med takskjutport som är 4,5 meter hög.

  • Personalutrymmen finns i angränsande lokaler

  • Vi har f.n. inga garage lediga av den sorleken men hör av er ändå så kan vi ha er i kö till dess något blir ledigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontorslokaler 110 kvm
Kontorslokaler 110 kvm
Kontorslokaler 110 kvm