Markytor

Vid behov tillhandahålls stora inhägnade ytor som dels kan utgöra asfalterade planer eller hårdgjorda grusytor och råmark som lämpar sig för t.ex. upplägg av ballastmaterial.

© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.