Det finns stora utrymmen som möjliggör lagerhållning av olika typer av gods, redskap och ballastmaterial m.m. Lagerbyggnader finns i olika utföranden både varma och kalla. Det kan vara träbyggnader, tälthallar och öppna carportslösningar. 

Hjullastare för hyresgästers behov
Lager av husmoduler
Godsterminal
Eltels utomhuslager