Lager

Det finns stora utrymmen som möjliggör lagerhållning av olika typer av gods, redskap och ballastmaterial m.m. Lagerbyggnader finns i olika utföranden både varma och kalla. Det kan vara träbyggnader, tälthallar och öppna carportslösningar.

© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.