Inom området finns kontor såväl för den lilla företagaren som den stora. Det finns kontorsmiljöer som omfattar upp till 1 000 kvm. Internet tillhandahålls med 100 mb via Umenet. Kontoren anpassas efter kundens behov både vad avser yta och gemensamma utrymmen som t ex kök, toalett och omklädningsrum. Det finns möjlighet att kombinera kontorsförhyrning med godsmottagning och hjälp med posthantering.