För godshantering och lagring finns det både varm- och kallhållna terminaler med bryggor för lastbilar att angöra och lasta av och på gods. I dessa finns luftslussar och även tempererade zoner för gods som behöver olika fasta temperaturer.