Godsterminal

För godshantering och lagring finns det både varm- och kallhållna terminaler med bryggor för lastbilar att angöra och lasta av och på gods. I dessa finns luftslussar och även tempererade zoner för gods som behöver olika fasta temperaturer.

© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.