Inom området finns över 100 varmgarage i olika storlekar allt ifrån 50 kvm upp till 600 kvm med portar i höjd från 2,5 m till 4,60 m. Många av garagen har tillgång till vatten och avlopp med oljeavskiljare. Hyresgäster är åkerier, entreprenadföretag samt olika typer av hantverkare inom byggindustrin.

Till de mindre garage på 50 kvm finns tillgång till omklädningsrum med dusch och toalett i angränsande byggnad.

sfefes
Kvällsvy över området