Garage

Inom området finns över 100 varmgarage i olika storlekar allt ifrån 50 kvm upp till 600 kvm med portar i höjd från 2,5 m till 4,60 m. Många av garagen har tillgång till vatten och avlopp med oljeavskiljare. Hyresgäster är åkerier, entreprenadföretag samt olika typer av hantverkare inom byggindustrin.

Till de mindre garage på 50 kvm finns tillgång till omklädningsrum med dusch och toalett i angränsande byggnad.

© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.