Markisbyte kontaktvägen 1

Vi byter våra automatiserade markiser under sommaren 2016

Före bytet  
 
Efter bytet  
 

Saferoad Traffic flyttar in hos oss den 2016-06-01

24meter och Norrland express
Från den 1/5 -16 kommer de att  hyra butiks- och lagerlokaler.

 
Eltel Networks
De flyttar hela sin verksamhet i Umeå till oss på Kontaktvägen 7 fr.om 2016-04-01. Ca 400 kvm kontor kommer att byggas om och vi kommer att ställa upp en tälthall på 640 kvm för deras behov av kallager. Tälthallen har port på varje gavel för att möjligöra en smidig i och urlastning av gods.
 
 
Ett annorlunda projekt
Ett skärmtak som har varit vänt med avrinning mot huskroppen (har använts på ett annat sätt historiskt innan vi kom in som fastighetsägare) ville vi vända så att lutning skulle vara ut från huskroppen. Efter noggrann planering så genomfördes operationen en lördag i mitten av november 2015.
 
STS
Vi har förhandlat fram ett nytt femårsavtal med STS som löper från oktober 2015. STS Sydhamnens Trailer Service AB är ett heltäckande serviceföretag för reparation, underhåll och service av trailer, släp, dolly och växelflak. De finns på 16 serviceställen i Sverige varav ett hos oss på Umeå Logistikpark.
 
 
Swerock och Polar Machine Trading
Ombyggnation av senaste fastighetsförvärvet Motståndet 3 pågår för fullt under hösten 2015 och våren 2016. Bland annat installeras nya portar för att skapa större flexibilitet för fastighetens garagedelar . På bilden syns södra långsidan av byggnaden på Kontaktvägen 7 där vi installerat tre st nya portar. I lokalerna som är på bilden så har Swerock flyttat in med sin verksamhet för betongpumpbilar Polar machine trading (PMT) är en annan hyresgäst som flyttat in. De är återförsäljare av begagnade entreprenadmaskiner.

Installation av 3 st nya portar

 
Markyta fö Hasselfors Garden, Svevia m.fl.
Ett ca 40 000 kvm stort markområde förvärvades i oktober 2014. Detta är inhägnat och försett med låsbar vägbom vid infarten. Avsikten med området är att tillskapa större lagerytor för att möta den efterfrågan som finns av sådana. Tanken är att erbjuda uppställning av tälthall, utomhuslagring samt ytor för ballasthantering.Fr.om december 2014 har en del av området iordningställts och hyrts ut till Svevia.Hasselfors Garden har ett satelitlager för Norrland med sina produkter. För deras räkning sköter vi även lossning och lastning av ankommande och avgående bilar, samt utför lagerinventering.Området kommer att planeras och utvecklas allt eftersom avtal tecknas med hyresgäster. För närvarande har vi ca 20 000 kvm outhyrt, gäller i december 2015

 
BDX
För BDX företagen har vi under våren iordningsställt ett ca 900 kvm stort kontor med omklädning rum, samt garage/verkstad om ca 400 kvm. De har nu flyttat in på Strömvägen 8 på Västerslätt fr.om 2015-05-06

 
Örnfrakt
hyr mer kontor hos oss fr.om 2015-05-01

 
ACX
hyr lokaler av oss på Västerslätt fr.om 2015-06-15