Grönlunds trafikskola flyttar in i nyrenoverade kontor.

Under september månad kommer Grönlunds att flytta in hos oss.
De kommer att bedriva körkortsutbildning av lastbilschaufförer.

 

 

2400 kvm tak som varit på parkeringshuset Parketten väntar på att återanvändas

 

 

Infart Kontaktvägen 7

Vi förstärker infarten till Kontaktvägen 7 och samtidigt hårdgör vi ca 3000 kvm markyta,
Rekab kommer att hyra ca 2000 kvm av ytan för uppställning av byggmaterial, bodar m.m.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

Bilfrakt Bothnia flyttar in i nyrenoverade lokaler 20170501 på Strömvägen 8C

Kontoren tillbyggdes 1998 för Telias Regionledning. De är bygggda med stora fina ljusinsläpp både från tak och via entrepartier.
Komfortkyla är installerad för att ge en god arbetsmiljö sommartid.Det vi nu gör är att grundförstärka betongplattan på mark.
Detta gör vi genom att påla 75 pålar invändigt. Pålarna placeras i befintliga grundbalkar och förankras med en speciell armeringskonstruktion.
Bilfrakt Bothnia kommer att hyra ca 800 kvm fr.om 20170501 och i åtta år framåt.