• Vi hyr ut lokaler

    På Industriområdet Västerslätt i Umeå har vi bl.a garage i varierande storlekar, de flesta garage med 4,5 meters porthöjd. Det finns även möjlighet att hyra ljusa och trevliga kontorslokaler i olika storlekar som ligger i en intilliggande byggnad. 100 mbit bredbandsanslutning har vi i alla våra fastigheter. Vi har en kombination med inhägnade markområden för upplag, varma garagelokaler i storlekar 48 kvm och uppåt, lagerlokaler, personalomklädning för både stora så väl som små företag. Det finns byggbar mark som är tillgänglig, där vi kan skräddarsy lokaler för din verksamhet. Mark för att användas som upplagsytor finns, där alltifrån ballastmaterial till färdiga komponenter är möjliga att lagra.

 

Industrilokal på Kontaktvägen 7

Industrilokal med tillhörande kontor i loft (gulmarkerat på ritning).
3 st Garageportar finns med fullhöjd. Takhöjden i lokalen är ca 6 meter
Lokalen är på totalt ca 440 kvm.
Kontor, kök WC och omklädningsrum.
Lokalen blir ledig hösten 2018 eller eventuellt tidigare

port18

17abc ritning

 

Varmgarage på Kontaktvägen 7

42 kvm + loft på 15 kvm, porthöjd 3 meter. Golvytan är 7 meter bred och 6 meter djup.
Vatten finns i lokalen. "Det är den lilla porten nr 12 på bilden".
Lokalen blir ledigt preliminärt från maj

Port 122

 

Lokal med adress Strömvägen 10 / Förrådsvägen 20

I hörnet Strömvägen och Förrådsvägen ligger en lokal om ca 3 100 kvm.Tidigare hyresgäst har varit ÅLÖ cylinder.
Den består av en verkstadshall/monteringshall på ca 2 500 kvm, där finns fullgod ventilation,tryckluft, kraftström.Kontor och personalutrymmen finns på ca 400 kvm.
Asfalterade upplagsytor finns på ca 5 - 6 000 kvm Lagertält finns.Parkeringsplatser finns för ca 50 - 100 personbilar.Tomten medger även ytterligare nyproduktion av byggnader.

fb strom10 01

fb strom10 02  fb strom10 04  fb strom10 03

fb strom10 05  fb strom10 06  fb strom10 07

P1020850  P1020818  P1020862

P1020874  P1020875  P1020841

P1020837  DJI 0020  DJI 0022

stromvagen10plan


 

 Höglager/godsterminal
Från 1/9 blir en större lager lokal om ca 1 000 kvm ledig den har egen godskaj och takhöjden är ca 8 meter.
Lokalen är möjlig att hyra i mindre del om ca 300 kvm.

link4  link1  link5  link2


 Lediga lokaler från september -17
Lokalen är på ca 190 kvm totalt, lämplig för ett företag med 5-25 anställda. Det är ca 1-4 Kontorsplatser,
omklädningsrum, personalutrymmen, bilplatser finns utomhus men även inomhus i garage.
Förrådslokaler finns i intilliggande byggnad.

link10

link6  link7  link8  link9


 Varm uppställningsplats
Uppställningplats för småbilar budbilar eller liknande.

budbil


 

Varmgarage i Umeå som vardera är på 48 kvm

  1. Vi har 84 garage av den storleken med takskjutport som är 4,5 meter hög.
  2. Personalutrymmen finns i angränsande lokaler
  3. Vi har f.n. inga garage lediga av den sorleken men hör av er ändå så kan vi ha er i kö till dess något blir ledigt.

garag2  garag1